Meteen naar de inhoud

Tiny Houses Noodwet

tiny houses Harderwijk

tiny houses, een deel van de oplossing voor het woningtekort. Deel 1.

De woningnood in Nederland is zo hoog dat de noodklok overal te horen is. Het doel van 100.000 woningen per jaar is alweer achterhaald.

Het kabinet overweegt nu met dwang bouwlocaties aan te wijzen Volgens de Jonge zijn er welwillende bestuurders van gemeentes en provincies maar is er te weinig daadkracht!

Waarom geen noodwet voor de woningbouw in Nederland. Tiny house Nederland staat te trappelen! Overheden grijp je kans!

Daklozen in Nederland
Daklozen in Nederland. We moeten ons als ‘rijk land’ rot schamen!
Foto FreePik.

Wie grond heeft, heeft de macht

Het mag duidelijk zijn dat de overheid de grootste grootgrondbezitter is. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen bezitten tweederde van het totaal van 300 grootgrondbezitters in Nederland.

Verenigingen en stichtingen bezitten hier eenvijfde van. Het enige bedrijf wat veel grond in bezit heeft (staat in de top 10 van Nederland) is de verzekeraar ASR. Deze heeft 38.000 hectare grond in bezit en staat hiermee op de zesde plaats.

Het particuliere grondeigendom van rijke families  is verminderd in de loop der ‘eeuwen’ in een ‘kleine’ 6.8000 hectare

Terug naar ‘normaal’? Dat willen we helemaal niet!

Inmiddels zijn er veel bedrijven, particulieren en enthousiaste ontwerpers en bouwers op het tiny house fenomeen’ gedoken en is er een enorm scala aan mooie tiny houses gebouwd.

Aan oplossingen vanuit de samenleving ontbreekt het niet. Mensen trappelen van ongeduld om Nederland om te toveren tot een ‘woonplek voor iedereen’.

En ‘terug naar normaal’ dat willen we toch helemaal niet meer!? Kleiner wonen, minder afhankelijk, meer zelfvoorzienend, meer zorg voor elkaar, minder vliegen, minder verkeersbewegingen, minder consumeren.

“Overheid stap nou eens af van een groei-economie. Dit moment in de geschiedenis is voor iedereen de kans om te gaan voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit”.

Een socialere ‘samen’ leving

En er wordt niet alleen gedacht aan tiny huisjes. Tiny house bewoners werken ook aan een nieuwe manier van leven. Moestuinen, gemeenschappelijkheid, voedsel- en productie bossen. Voor elkaar zorgen! Knarrenhoven, gemengde hoven.

Minder is meer, groot is uit! Er is veel motivatie bij mensen om het met minder te doen. Goed voor het milieu, grondstoffen, welzijn en de natuur.

En is dit niet meteen een goed begin om onze samenleving beter in te richten? Op kleine schaal zijn er allemaal mooie combinaties mogelijk. Gezinnen met alleenstaanden, ouderen en migranten. Omdat huisjes verschillen in grootte en sommigen modulair zijn ( je kunt ze vergroten en verkleinen) kun je multiculturele gemeenschappen creëren die naar elkaar omkijken, van elkaar leren en samenleven. Wat in een bestaande traditionele setting vaak niet lukt kan met deze kleine samenlevingen vanaf de basis gestart worden.

Tiny houses een deel van de oplossing

Een klein voorbeeld. Er zijn ongeveer 340 gemeenten in Nederland. Groot en klein. Als we 100 tiny houses per gemeente plaatsen creëren we 34.000 woningen waar zo’n 60.000 mensen kunnen wonen.

Tiny house project Haarlem. Foto Hans van der Broek

Deze honderd tiny houses kunnen op verschillende locaties gebouwd worden in een gemeente. Neem b.v. 6 locaties met zo’n 17 tiny houses. Een deel zal in te passen zijn binnen de bebouwde kom, een deel daarbuiten.

Snelle stappen kunnen gemaakt worden op locaties waar al een bouwvergunning op valt of ‘snel’ te verkrijgen is zoals:

 • Sloop van bestaande bouw waarvan renovatie te kostbaar is.
 • Bedrijven terreinen.
 • Leegstaande schuren die bij agrariërs op het terrein staan die er mee stoppen.
 • Daarnaast is er te denken aan parasietbouw. Leegstaande gebouwen kunnen snel opgevuld worden met complete tiny houses.

Naast de ‘lokale’ overheid zijn er nog drie obstakels.

 • Bestaande buurten zijn vaak bezorgd over de komst van tiny house ‘bewoners’
 • Bouwen buiten de bebouwde kom (de rode lijn) is vaak niet mogelijk.
 • Aansluiting op de infrastructuur water, gas, elektra, riool)

Zorg van ‘huidige bewoners’ van een wijk

Deze is makkelijk te tackelen. Het meenemen van bewoners op bestaande locaties in het gehele proces is een must.

Wat zijn mogelijke bezwaren?

 • Het minder waard worden van koopwoningen.
 • Angst dat het een ‘rommeltje’ wordt.

Om de tiny houses kan snel groeiende beplanting neergezet worden wat – mocht dat belangrijk zijn voor omwonenden – het geheel wat kan afschermen.

Jongetje in voedselbos
Voedselbos. Foto Paige Cody

Daarnaast is te denken aan een voedselbos of in elk geval veel planten waar van de oogsten is. Met dit onderdeel kun je de omgeving betrekken door de buurt mee te laten doen met de aanleg, het onderhout, het oogsten en delen van de opbrengst.
Hiermee kunnen mensen elkaar beter leren kennen en is het nog leerzaam ook voor:

 • Scholen in de omgeving zouden kunnen langskomen voor een rondleiding en om mee te doen met het tuinieren.
 • Kinderen vroegtijdig kennis laten maken met het fenomeen tiny houses maakt het voor deze groep makkelijker om later bewust te kiezen voor deze woon- en leefvorm.
 • Zorgen dat er vanaf het begin een gemeenschappelijk gebouw is waar de fietsen kunnen staan, gereedschap voor de tuinen en voor in huis opgeslagen worden. Indien mogelijk wasmachines voor gemeenschappelijk gebruik. Zo voorkom je een wir war aan aanbouwtjes.

Er moeten goede afspraken gemaakt worden om te zorgen dat de inrichting en  aanzicht voor iedereen aantrekkelijk is.

Bouwen buiten de bebouwde kom.

In de nabije toekomst zullen veel agrariërs gaan stoppen met hun bedrijf. Hetzij, omdat er geen opvolging meer is, of omdat de bedrijfstak niet meer past in hoe men nu tegen grootschalige (bio) industrie aankijkt.

Er zijn op deze locaties al bouwvergunningen en het zou in de praktijk zo moeten zijn dat dit snel aan te passen is voor woningbouw op de footprint van leegstaande schuren.

Aansluiting op nutsvoorzieningen

Het mooie van tiny houses is is dat deze zelfvoorzienend kunnen zijn. Zonnepanelen voor elektra, en een composttoilet wat maakt dat een riool niet direct nodig is. Een boorput zou voor grondwater kunnen zorgen en in combinatie met een filter voor drinkwater.

Dit zal lang niet voor iedereen ideaal zijn maar het maakt wel dat er snel gehandeld kan worden en in dit geval aansluiting op nutsvoorzieningen wat achter de woningbouw kan aan hollen i.p.v. dat dit allemaal van te voren te regelen.

De plaats van de tiny houses kan zo georganiseerd worden dat de aanleg van nutsvoorzieningen achteraf makkelijk is te doen. En wie weet kunnen de bewoners een handje meehelpen om alvast wat geulen te graven. Goed voor het ‘samen gevoel’.

De overheid is aan zet!
Schaak
De overheid is aan zet. Foto GR Stocks Unsplash

Overheid, pak met beide handen deze mooie mogelijkheid aan die zich nu voordoet. De ideeën zijn er bij veel mensen, het initiatief, het enthousiasme en de wil.

Zou je hier geen gebruik van willen maken? Meneer de Jonge?

1 reactie op “Tiny Houses Noodwet”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *