Meteen naar de inhoud
Groot aantal Scholeksters op het strand.

ieder1huis

Woonruimte is een recht

Het recht op huisvesting is een grondrecht, en ook een mensenrecht. 

Woningnood trekt tegenwoordig veel aandacht. Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid schrok zich rot toen hij de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek over de toename van het aantal dak- en thuislozen in Nederland vernam.

In januari 2020 bedroeg het aantal dak- en thuislozen iets minder. Met name onder jongeren tussen 18 en 27 jaar was een daling te zien. Maar nog steeds is de groep dak- en thuislozen groot. Zo’n 36.000 mensen (peiling januari 2020 CBS).

De cijfers van 2021 zijn niet bekend en weten we nog niet in hoeverre Corona invloed heeft gehad op het aantal dak- en thuislozen.

Artikel 22 van de Nederlandse Grondwet stelt dat ‘bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp is van zorg der overheid’. 

Aan de slag

De CPO ieder1huis i.o. wil zich gaan inzetten om meer huisvestingsmogelijkheden te creëren. (CPO omschrijving: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project).

Iederen1huis richt zich voornamelijk op de plaatsen Utrecht, Nieuwegein, Houten, Tull en Het Waal en Schalkwijk.

Kaart van de provincie Utrecht
Iederen1huis richt zich voornamelijk op de plaatsen Utrecht, Nieuwegein, Houten, Tull en Het Waal en Schalkwijk.

Dit wil zij doen door in overleg te gaan met:

» Gemeentes voor nieuwe gebiedsontwikkeling
» O.a. de gemeente Utrecht in het kader van ‘Ruimte voor Initiatief
» Agrarische bedrijven die in de – nabije- toekomst ‘moeten’’ stoppen met hun activiteiten.

» Particulieren en bedrijven
» Haalbaarheidsstudies
» Subsidieaanvragen, zoals:

• MIT R&D samenwerking, ontwikkeling, testen, pilot
• MIT haalbaarheid
• EIA (bouw) energie, milieu en investeringsaftrek
• Circulaire ketenprojecten

Wil je actief meehelpen in de CPO ieder1huis i.o.? Klik op de button Aan de slag.

Vind jij dakloosheid niet kunnen?

Dakloosheid is één van de zwaarste vormen van armoede en ontbering

In ons welvarende land zijn veel daklozen. Bekend zijn de mensen die door verslavings- of psychiatrische problematiek dakloos zijn geworden.

Tegenwoordig dient zich een nieuwe groep aan in opvang mogelijkheden. Vaak is het een gevolg van (een combinatie van) schulden, werkloosheid en/of hypotheeklast.

Soms komen hele gezinnen op straat te staan maar ook na een scheiding of jongeren die geen mogelijkheid meer hebben om thuis te wonen en woonruimte te vinden.

Meld je aan

Ben je dakloos of dreig je dakloos te worden klik dan op de button hulp. Hier kun je een opsomming van organisaties vinden waar je terecht kunt met je ‘hulp’ vraag.